COMBO SETUP

TRANG THIẾT BỊ DỰ KIẾN


Máy khối M05-MBH 4 - 6 máy
Thiết bị ghế dòng H-MBH 16 máy
Xe đạp M5807-MBH 2 chiếc
Máy chạy s9800-MBH 2 chiếc
Tạ, phụ kiện full

TRANG THIẾT BỊ DỰ KIẾN


Máy khối MZM-MBH 5-7 máy
Thiết bị ghế dòng H-MBH 22 máy
Máy chạy M03-MBH 05 máy
Xe đạp M5807-MBH 2 chiếc
Trượt tuyết M8809EL-MBH 2 chiếc
Robot XA-MBH 3 chiếc
tạ, phụ kiện full op

TRANG THIẾT BỊ ĐỀ XUẤT


Máy khối MZM-MBH 8-10 máy
Thiết bị ghế dòng H-MBH 25 máy
Máy chạy bộ M03-MBH 8 chiếc
Xe đạp M5810-MBH 2 chiếc
Trượt tuyết M8809EL-MBH 2 chiếc
Robot XA-MBH 4 chiếc
Lồng MMA chuyên nghiệp (5m*5m) 1 chiếc
Tạ, phụ kiện cao cấp full op

THIẾT BỊ ĐỀ SUẤT


Máy khối dòng TR - BH Fitness cao cấp 6-8 máy
Thiết bị dòng ghế L cao cấp 25 máy
Máy chạy bộ LK6800 cao cấp 8 chiếc
Xe đạp H920 Duke 3 chiếc
Trượt tuyết LK8150 3 chiếc
Robot PL cao cấp 3 chiếc
Chèo thuyền R590 2 chiếc
Tạ, phụ kiện full op
ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ THIẾT BỊ [contact-form-7 id="2521" title="Đăng ký"]
5/5 (1 Review)

HOTLINE 083 999 3333